Blogs

Subsidie Nieuws en Tips

15 / 01 / 2021

Betere isolatiesubsidies op komst?

Een nationaal isolatieprogramma lijkt op komst


Betere isolatiesubsidies op komst?

Nederland wil zijn CO2 uitstoot in 2050 met 95% verminderen ten opzichte van 1990. Energiebesparing in de meer dan 7 miljoen Nederlandse woningen is daar een belangrijk onderdeel van. Vandaar zijn er ook isolatiesubsidies beschikbaar om huiseigenaren aan te moedigen hun energieverbruik omlaag te krijgen.

Subsidie Isolatie Aanvragen

Een nationaal isolatieprogramma

Toch is er commentaar op de huidige isolatie subsidie, de SEEH. De regeling wordt door de markt en woningeigenaren als te complex ervaren. Eigenaren moeten niet alleen twee of meer isolatiemaatregelen nemen, maar voldoen aan specifieke isolatiewaarden. Volgens de motie van Segers en Klaver die is aangenomen op 17 september 2020 blokkeren deze complexe eisen de ‘goedwillende burger’. Uit de motie over deze isolatie subsidie:

‘’(De motie) verzoekt de regering, een nationaal isolatieprogramma te ontwerpen, dat laagdrempelig toegankelijk is, waarbij de overheid proactief optreedt en mensen ontzorgt, daarvoor in eerste instantie ruimte te zoeken binnen de bestaande regelingen, en de Kamer hierover voor de begroting BZK te informeren.’’

 

Spijtvrij isoleren

De kern van een ruimere en gemakkelijkere isolatiesubsidie is huiseigenaren motiveren snel over te gaan tot actie. Dit kan alleen wanneer mensen het gevoel hebben dat ze spijtvrij stappen kunnen zetten zonder blokkades. Partijen zoals Vereniging Eigen Huis pleiten al langer voor een gemakkelijke isolatiesubsidie. Subsidieregelingen kunnen over het algemeen gemakkelijker gemaakt worden concluderen we hier bij Simpel Subsidie al een aantal jaar. Te vaak wil de overheid met haar subsidie ‘te volledig’ zijn waardoor om informatie wordt gevraagd bij particulieren die voor experts al lastig genoeg is om te begrijpen.

Het is afwachten hoe de isolatiesubsidie eruit komt te zien in 2020. De motie is aangenomen, maar er is nog geen suggestie gedaan hoe hier antwoord op te geven. Tot nu toe staat juist een versombering van de subsidieregelingen: SEEH en ISDE subsidie voor 2021 gepland. In 2020 is voor beide regelingen in totaal 180 miljoen euro beschikbaar. Voor 2021 daalt dit naar 115 miljoen euro. Energiebesparing lijkt steeds belangrijker te worden. De vraag is in hoeverre de Rijksoverheid haar portemonnee zal trekken.

 

 

Gratis stappenplan

Download ons gratis stappenplan voor subsidie aanvragen, en ontvang alles wat u moet weten om snel uw subsidie te ontvangen.

Ik stuur je ons gratis stappenplan toe. Zo ben je altijd op de hoogte!

Meer blogs van Simpel Subsidie

ISDE subsidie ventilatie

ISDE zakelijk warmtepomp - Regel hier je aanvraag

biobased isolatie subsidie